Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, 
solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Zdalne lekcje z techniki

Nauczyciel: mgr Roman Letki

Data zajęć Temat zajęć materiały do zajęć zadania do wykonania uwagi od nauczyciela
19.05.2021r Sprawdz co jesz. Ćw.6 ustnie.