Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, 
solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Zdalne lekcje z religii

Nauczyciel: mgr ks. Mariusz Woskowicz

Data zajęć Temat zajęć materiały do zajęć zadania do wykonania uwagi od nauczyciela
00.00.2021 Temat POBIERZ POBIERZ Informacje co i jak z materiałami i zadaniami