Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, 
solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Zdalne lekcje z geografii

Nauczyciel: mgr Aneta Kieba

Data zajęć Temat zajęć materiały do zajęć zadania do wykonania uwagi od nauczyciela
28.05.2021 Główne zagadnienia gospodarcze Polski - utrwalenie wiadomości
Podczas lekcji wykonujemy zadania utrwalające wiadomości z działy III
21.05.2021 Główne zagadnienia gospodarcze Polski - utrwalenie wiadomości
Na lekcji wykonujemy zadania utrwalające wiadomości z działu III
14.05.2021 Położenie i środowisko przyrodnicze Polski – utrwalenie wiadomości z działu I 

Na lekcji w dalszym ciągu rozwiązujemy zadania utrwalające wiadomości z działu I
10.05.2021
Położenie i środowisko przyrodnicze Polski – utrwalenie wiadomości  
W trakcie lekcji wykonywane są zadania utrwalające wiadomości z działu I


30.05.2021 Sprawdzian z działu V
Sprawdzian będzie dostępny na platformie Teams w trakcie lekcji
30.04.2021 Poznawanie "małej ojczyzny"- utrwalenie widomości
Na platformie Teams dostępna jest KARTA PRACY do lekcji Wykorzystując dostępne strony internetowe proszę ją wypełnić i odesłać do 06 maja.
Sprawdzian z działu VII odbędzie się o7.05.2021
26.04.2021 Własny region i "mała ojczyzna" powtórzenie wiadomości z działu V
Przypominam o sprawdzianie z działu V 30 kwietnia
23.04.2021 Własny region i  "mała ojczyzna" powtórzenie wiadomości z działu V
POBIERZ
19.04.2021 Poznawanie "małej ojczyzny"
Proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego punkt 1. z rozdziału ZAPAMIĘTAJ s. 253
Do lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń s. 114-116 zadania 1,2,3
16.04.2021 Formy współpracy regionalnej
POBIERZ Do lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń s. 112-113 zadania 1, 3,4,5,6
12.04.2021 Jak zaplanować wycieczkę
Do tematu lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń s. 110-111 zadania 1,3  oraz podręcznik, s 247 z.3;zadanie z podręcznika odsyłamy do 15.04.2021 v
09.04.2021 Sprawdzian wiadomości z działu IV
Sprawdzian będzie dostępny w trakcie lekcji na Teams
29.03.2021 Badanie własnego regionu
POBIERZ
26.03.2021 Powtórzenie wiadomości z działu IV 
POBIERZ
22.03.2021 Powtórzenie wiadomości z działu IV
POBIERZ
19.03.2021 Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski
POBIERZ
15.03.2021 Wpływ sieci transportowej na lokalizację przedsiębiorstw
POBIERZ
12.03.2021 Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia podręcznik, 223-225 Do lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń . 95-96 zadania 1-4
08.03.2021 Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi POBIERZ Do lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń s. 94 zadania 1,2 oraz kartę pracy. podręcznik, s. 220-222
05.03.2021 Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich NOTATKA DO LEKCJI Zmiany w strefach podmiejskich wynikające z rozwoju dużych miast: - wzrost zaludnienia - zmiany struktury demograficznej, przeważa ludność w wieku produkcyjnym, dodatni przyrost naturalny zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - suburbanizacja Podczas lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 s. 92-93  podręcznik, s. 216-219
01.03.2021   Sprawdzian wiadomości z działu III     Sprawdzian będzie dostępny w trakcie lekcji na Teams; można odesłać same odpowiedzi do poszczególnych zadań  
26.02.2021 Warunki gospodarki energetycznej
podręcznik, 213-215
POBIERZ Podczas lekcji wykonujemy w zeszycie ćwiczeń s. 90-91 zadania 1-6
Przypominam opracy klasowej z działu III w poniedziałek, 01.03.2021